วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Ultraman Ginga + Ginga S พากย์ไทยUltraman Ginga

ตอนที่ 1-12 จบ

HD เสียงไทย

ตอนที่ 1  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 1  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 3  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 4  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 5  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 6  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 7  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 8  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 9  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 10  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 11  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 12  Part 1  Part 2  Part 3

จบ


HD Ultraman Ginga S  พากย์ไทย

ตอนที่ 1  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 2  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 3  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 4  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 5  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 6  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 7  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 8  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 9  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 10  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 11  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 12  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 13  Part 1  Part 2  Part 3เสียงไทย
อัดจาก workpoint

ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3  ตอนที่ 4  ตอนที่ 5  ตอนที่ 6  ตอนที่ 7

ตอนที่ 8  ตอนที่ 9  ตอนที่ 10  ตอนที่ 11  ตอนที่ 12  ตอนที่ 13  ตอนที่ 14

ตอนที่ 15  ตอนที่ 16  ตอนที่ 17  ตอนที่ 18  ตอนที่ 19  ตอนที่ 20  ตอนที่ 21  Episode 22

Episode 23  ตอนที่ 24  ตอนที่ 25  ตอนที่ 26  ตอนที่ 27  ตอนที่ 28