วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Cardfight Vanguard [พากย์ไทย]


Cardfight!! Vanguard  [VCD พากย์ไทย] 

แผ่นก่อนหน้าไม่มี

Vol.57-58  Part 1  Part 2

Vol.59-60  Part 1  Part 2

Vol.61-62  Part 1  Part 2

Vol.63-64  Part 1  Part 2

Vol.65  Part 1  Part 2

จบภาค 1

-------------------------------------------------------------------------

Cardfight Vanguard Link Joker Hen [Dvd rip]

Vol.1  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.1  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  

Vol.2  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย


Vol.3  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.3  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6

Vol.4  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย


Vol.5  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.5  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6

Vol.6  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.6  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6

Vol.7  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.7  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6

Vol.8  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.8  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6

Vol.9  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.9  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6

Vol.10  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย


Vol.11  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.11 Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6

Vol.12  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.12 Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6

Vol.13  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย


Vol.14  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.14 Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6

Vol.15  เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย
HD  เสียงไทย

Cardfight Vanguard Season 4 Legion Mate 

ตอนที่ 164  Part 1  Part 2

ตอนที่ 165  Part 1  Part 2

ตอนที่ 166  Part 1  Part 2

ตอนที่ 167  Part 1  Part 2

ตอนที่ 168  Part 1  Part 2

ตอนที่ 169  Part 1  Part 2

ตอนที่ 170  Part 1  Part 2

ตอนที่ 171  Part 1  Part 2

ตอนที่ 172  Part 1  Part 2

ตอนที่ 173  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 174  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 175  Part 1  Part 2

ตอนที่ 176  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 177  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 178  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 179  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 180  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 181  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 182  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 183  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 184  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 185  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 186  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 187  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 188  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 189  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 190  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 191  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 192  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 193  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 194  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 195  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 196  Part 1  Part 2  Part 3

จบ