Update Anime

16/10/60

15/10/60

14/10/60

13/10/60

12/10/60

11/10/60

10/10/60

09/10/60

08/10/60

07/10/60

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Shinkenger ขบวนการ ซามูไร ชินเคนเจอร์ ตอนที่ 49 [Dvd rip]
ในปัจจุบันเงโดวชูวได้กลับมาอาละวาดอีกครั้ง จึงเป็นเหตุให้ ชิบะ ทาเครุ บุตรชายคนเดียวของตระกูลชิบะ ทายาทรุ่นที่ 18 ของชินเคนเจอร์ ได้ทำการต่อกรกับเงโดวชูวเพียงลำพัง แม้จะสามารถเอาชนะได้แต่การอาละวาดของเงโดวชูว ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้น ทำให้ คุซาคาเบะ ฮิโคมะ พ่อบ้านประจำตระกูลชิบะ จำเป็นต้องเรียกสมาชิกชินเคนเจอร์คนอื่นๆมาช่วยสู้รบร่วมกับทาเครุ แม้ทาเครุไม่ต้องการคนอื่นๆ แต่ด้วยคำขอร้องประกอบกับสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดจากเงโดวชูว ทำให้ทาเครุตัดสินใจที่ให้ฮิโคมะเรียกสมาชิกคนอื่นๆมาร่วมรบกับเขา โดยใช้ธนูยิงลูกศรที่แนบกับสาส์นเชิญรบไปยังสถานที่ต่างๆ