Update Anime

25/04/60

24/04/60

23/04/60

22/04/60

21/04/60

20/04/60

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love!


เรื่องย่อ
 เรื่องราวของ 5 นักเรียนชายที่ตั้งชมรมสมาชิกชมรมป้องกันโลกแห่งโรงเรียนมัธยมปลายบินัน หรือที่รู้จักในชื่อทั่วไปว่า ชมรมไม่ได้ทำอะไร ต้องมาเจอสิ่งมีชีวิตสีชมพูที่ให้พวกเข้าต้องมาปกป้องโลก

Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love! [Sub Thai]