Update Anime

22/07/60


21/07/60

19/07/60

18/07/60

17/07/60
16/07/60

15/07/60

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love!


เรื่องย่อ
 เรื่องราวของ 5 นักเรียนชายที่ตั้งชมรมสมาชิกชมรมป้องกันโลกแห่งโรงเรียนมัธยมปลายบินัน หรือที่รู้จักในชื่อทั่วไปว่า ชมรมไม่ได้ทำอะไร ต้องมาเจอสิ่งมีชีวิตสีชมพูที่ให้พวกเข้าต้องมาปกป้องโลก

Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love! [Sub Thai]