Update Anime

17/11/60

15/11/60

13/11/60

12/11/60

11/11/60

09/11/60

08/11/60

07/11/60

06/11/60

04/11/60

02/11/60

01/11/60

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love!


เรื่องย่อ
 เรื่องราวของ 5 นักเรียนชายที่ตั้งชมรมสมาชิกชมรมป้องกันโลกแห่งโรงเรียนมัธยมปลายบินัน หรือที่รู้จักในชื่อทั่วไปว่า ชมรมไม่ได้ทำอะไร ต้องมาเจอสิ่งมีชีวิตสีชมพูที่ให้พวกเข้าต้องมาปกป้องโลก

Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love! [Sub Thai]