วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Dog Days (ภาค 3) Episode 12


Dog Days (ภาค 3) [Sub Thai]

 เหตุการณ์ในโลก ในช่วงประมาณ 3 เดือนหลังจากภาค 2