Update Anime

เข้าไม่ได้ คลิกขวาเลือกเปิดลิงก์ในแท็ปใหม่

25/10/59

24/10/59

23/10/59

22/10/59

20/10/59

19/10/59

18/10/59

17/10/59

16/10/59


15/10/59

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Sora no Method Episode 12Sora no Method [Sub Thai]

เรื่องย่อ
ฟุรุมิยะ โนโนกะ ผู้ซึ่งเคยอาศัยในเมืองคิริยะ แล้วมีเหตุจำเป็นทำให้ต้องย้ายไปอยู่โตเกียวถึง 7 ปี สุดท้ายก็ได้กลับมาที่เมืองนี้อีกครั้ง เมืองที่เธอทิ้งทั้งสัญญา ความทรงจำ และตัวตนเอาไว้