วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล [Dvd rip]


 Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.1 [Dvd rip]


 Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.2 [Dvd rip]


 Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.3 [Dvd rip]


 Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.4 [Dvd rip]


 Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.5 [Dvd rip]


 Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.6 [Dvd rip]


 Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.7 [Dvd rip]


 Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.8 [Dvd rip]


 Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.9 [Dvd rip]


Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.10 [Dvd rip]


Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.11 [Dvd rip]


Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.12 [Dvd rip]


Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.13 [Dvd rip]


Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.14 [Dvd rip]


Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.15 [Dvd rip]


Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.16 [Dvd rip]


Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.17 [Dvd rip]


Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล Vol.18 [Dvd rip] Yu-Gi-Oh! Zexal ยูกิโอ เซอัล ปี 2

HD  เสียงไทย โดย  ทรูวิชั่น

ตอนที่ 74  Part 1  Part 2

ตอนที่ 75  Part 1  Part 2

ตอนที่ 76  Part 1  Part 2

ตอนที่ 77  Part 1  Part 2

ตอนที่ 78  Part 1  Part 2

ตอนที่ 79  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 80  Part 1  Part 2

ตอนที่ 81  Part 1  Part 2

ตอนที่ 82  Part 1  Part 2

ตอนที่ 83  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 84  Part 1  Part 2

ตอนที่ 85  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 86  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 87  Part 1  Part 2

ตอนที่ 88  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 89  Part 1  Part 2

ตอนที่ 90  Part 1  Part 2

ตอนที่ 91  Part 1  Part 2

ตอนที่ 92  Part 1  Part 2

ตอนที่ 93  Part 1  Part 2

ตอนที่ 94  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 95  Part 1  Part 2

ตอนที่ 96  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 97  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 98  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 99  Part 1  Part 2

ตอนที่ 100  Part 1  Part 2

ตอนที่ 101  Part 1  Part 2

ตอนที่ 102  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 103  Part 1  Part 2 

ตอนที่ 104  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 105  Part 1  Part 2

ตอนที่ 106  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 107  Part 1  Part 2 

ตอนที่ 108  Part 1  Part 2 

ตอนที่ 109  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 110  ไฟล์เสีย

ตอนที่ 111  Part 1  Part 2   Part 3

ตอนที่ 112  Part 1  Part 2   Part 3

ตอนที่ 113  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 114  Part 1  Part 2 

ตอนที่ 115  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 116  Part 1  Part 2

ตอนที่ 117  Part 1  Part 2   Part 3

ตอนที่ 118  Part 1  Part 2

ตอนที่ 119  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 120  Part 1  Part 2

ตอนที่ 121  Part 1  Part 2

ตอนที่ 122  Part 1  Part 2

ตอนที่ 123  Part 1  Part 2

ตอนที่ 124  Part 1  Part 2

ตอนที่ 125  Part 1  Part 2

ตอนที่ 126  Part 1  Part 2

ตอนที่ 127  Part 1  Part 2

ตอนที่ 128  Part 1  Part 2

ตอนที่ 129  Part 1  Part 2

ตอนที่ 130  Part 1  Part 2

ตอนที่ 131  Part 1  Part 2

ตอนที่ 132  Part 1  Part 2

ตอนที่ 133  Part 1  Part 2

ตอนที่ 134  Part 1  Part 2

ตอนที่ 135  Part 1  Part 2

ตอนที่ 136  Part 1  Part 2

ตอนที่ 137  Part 1  Part 2

ตอนที่ 138  Part 1  Part 2

ตอนที่ 139  Part 1  Part 2

ตอนที่ 140  Part 1  Part 2

ตอนที่ 141  Part 1  Part 2

ตอนที่ 142  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 143  Part 1  Part 2

ตอนที่ 144  Part 1  Part 2

ตอนที่ 145  Part 1  Part 2

ตอนที่ 146  Part 1  Part 2

จบ