Update Anime

เข้าไม่ได้ คลิกขวาเลือกเปิดลิงก์ในแท็ปใหม่

23/10/59

22/10/59

20/10/59

19/10/59

18/10/59

17/10/59

16/10/59

15/10/59

14/10/59

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Ambitions Of Oda Nobuna จอมนางอหังการ โอดะ โนบุนะ Vol.6 Dvd Ripเนื้อเรื่อง
ท่ามกลางสงครามกลางเมืองในยุคเซ็นโกคุ เหล่าผู้นำตระกูลใหญ่ทั้งหลายต่างรบพุ่งเข้าหากัน ปัญหาการแย่งชิงอำนาจภายในแคว้นเป็นสิ่งเชิญชวนแคว้นเพื่อนบ้านให้เข้ามาโจม ตี ดังนั้นเด็กที่เกิดในตระกูลคนแรกไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ต้องขึ้นเป็นผู้ นำตระกูลและเด็กที่ถือกำเนิดขึ้นมาก็ล้วนแต่เป็นผู้หญิง