Update Anime

เข้าไม่ได้ คลิกขวาเลือกเปิดลิงก์ในแท็ปใหม่


19/01/60

18/01/60

17/01/60

16/01/60

15/01/60

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Ambitions Of Oda Nobuna จอมนางอหังการ โอดะ โนบุนะ Vol.6 Dvd Ripเนื้อเรื่อง
ท่ามกลางสงครามกลางเมืองในยุคเซ็นโกคุ เหล่าผู้นำตระกูลใหญ่ทั้งหลายต่างรบพุ่งเข้าหากัน ปัญหาการแย่งชิงอำนาจภายในแคว้นเป็นสิ่งเชิญชวนแคว้นเพื่อนบ้านให้เข้ามาโจม ตี ดังนั้นเด็กที่เกิดในตระกูลคนแรกไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ต้องขึ้นเป็นผู้ นำตระกูลและเด็กที่ถือกำเนิดขึ้นมาก็ล้วนแต่เป็นผู้หญิง