วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Hakkenden ฮัคเคนเด็น ปี 1-2 [Dvd rip]


Hakkenden ฮัคเคนเด็น ปี 1 [Dvd rip]

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

Sub Thai

ตอน 1-13 จบ


EndHakkenden ฮัคเคนเด็น ปี 2 [Dvd rip]

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

Sub Thai

ตอน 1-13 จบ

ตอน 1  Part 1  Part 2  Part 3

ตอน 2  Part 1  Part 2  Part 3

ตอน 3  Part 1  Part 2 

ตอน 4  Part 1  Part 2  

ตอน 5  Part 1  Part 2  

ตอน 6  Part 1  Part 2  

ตอน 7  Part 1  Part 2  Part 3

ตอน 8  Part 1  Part 2

ตอน 9  Part 1  Part 2  Part 3

ตอน 10  Part 1  Part 2  Part 3

ตอน 11  Part 1  Part 2  Part 3

ตอน 12  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 13  Part 1  Part 2  Part 3