Update Anime

22/11/60

20/11/60

19/11/60

18/11/60

17/11/60

15/11/60

13/11/60

12/11/60

11/11/60

09/11/60

08/11/60

07/11/60

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Kinkyori Renai [Sub Thai]เครดิตซับ By  Jankenpon (จังเก็นปง)

Kinkyori Renai [Sub Thai]

ยูนิ คุรุรุงิ (นานะ โคมัตสึ) นักเรียนมัธยมปลายหัวกระทิ เก่งทุกวิชา ยกเว้นภาษาอังกฤษ เมื่อมีครูภาษาอังกฤษคนใหม่สุดหล่อมาดแมนแฮนซั่มชื่อว่า ฮารุกะ ซากุไร (โทโมฮิสะ ยามาชิตะ) มาเริ่มสอนที่โรงเรียนของเธอ ยูนิจึงได้ติวตัวต่อตัวกับครูฮารุกะ ต่อจากนั้นไม่นาน ยูนิก็รู้ใจตัวเองว่าเธอได้ตกหลุมรักซากุไรเข้าให้แล้ว จากนั้นเธอจึงตัดสินใจสารภาพรักออกไป...