วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย + Movie [Dvd Rip]


ปี 1

Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.1 [Dvd Rip]


Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.2 [Dvd Rip]


Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.3 [Dvd Rip]


Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.4 [Dvd Rip]


Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.5 [Dvd Rip]


Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.6 [Dvd Rip]


Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.7 [Dvd Rip]


Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.8 [Dvd Rip]


Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.9 [Dvd Rip]


Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.10 [Dvd Rip]


Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.11 [Dvd Rip]


Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.12 [Dvd Rip]


Pokemon XY โปเกมอน เอ็กซ์ วาย Vol.13 [Dvd Rip]
VIP Download  Vol.3  Vol.4  Vol.5  Vol.6  Vol.7  Vol.8

Vol.9  Vol.10  Vol.11  จบ

MEGA  Pokemon XY2 โปเกมอน เอ็กซ์ วาย ปี 2  [Dvd Rip]

Vol.1  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5

Vol.2  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6  

Vol.7  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6  Part 7  Part 8

Vol.8  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5   Part 6  Part 7

Vol.9  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6  Part 7  Part 8

Vol.10  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6  Part 7  Part 8


จบ

----------------------------------------------------------------------------


Pokemon XY Diancie and the Cocoon of Destruction Movie โปเกมอน เอ็กซ์วาย เดอะ มูฟวี่ รังไหมผู้ทำลายล้างและดีแอนPOKEMON THE MOVIE HOOPA AND THE CLASH OF AGES (2015) โปเกมอน เดอะ มูฟวี่: อภิมหาศึกฮูปาถล่มโลก