วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

Mobile suit turn a gundam [Sub Thai]Mobile suit turn a gundam [Sub Thai]

Sub Thai By Otaku-Fansub +Mojoko-Fs +Neko.AS-Fs +Yuri Neko

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Episode 5

Episode 6

เรื่องอื่นๆ