วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Kuroko No Basket คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต ปี 1 Vol.1-9 End + ปี 2

คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต Vol.8_1 [BD.RIP พากย์ไทย]

คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต Vol.8_2 [BD.RIP พากย์ไทย]

คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต Vol.8_3 [BD.RIP พากย์ไทย]

Download Vol.9_1  Download Vol.9_2  Download Vol.9_3


Kuroko No Basket คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต

ปี 2 Vol.1 [Dvd rip]

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

Sub Thai


ตอนที่ 2


Kuroko No Basket คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต 

ปี 2 Vol.2 [Dvd rip]

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

Sub Thai

Vol.2-1  Part 1  Part 2

Vol.2-2  Part 1  Part 2

Vol.2-3  Part 1  Part 2


Kuroko No Basket คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต 

ปี 2 Vol.3 [Dvd rip]

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

Sub Thai

Vol.3-1  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.3-2  Part 1  Part 2

Vol.3-3  Part 1  Part 2


Kuroko No Basket คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต 

ปี 2 Vol.4 

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

Sub Thai

ตอนที่ 9  Part 1  Part 2 

ตอนที่ 10  Part 1  Part 2

ตอนที่ 11  Part 1  Part 2


Kuroko No Basket คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต 

ดูไม่ได้ติดตั้ง K-Lite Codec Pack หาจาก Google

ปี 2 Vol.5 

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

Sub Thai

Vol.5-1  Part 1  Part 2 

Vol.5-2  Part 1  Part 2

Vol.5-3  Part 1  Part 2


Kuroko No Basket คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต 

ดูไม่ได้ติดตั้ง K-Lite Codec Pack หาจาก Google

ปี 2 Vol.6

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

Sub Thai

Vol.6-1  Part 1  Part 2 

Vol.6-2  Part 1  Part 2

Vol.6-3  Part 1  Part 2


Kuroko No Basket คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต 

ดูไม่ได้ติดตั้ง K-Lite Codec Pack หาจาก Google

ปี 2 Vol.7

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

Sub Thai

Vol.7-1  Part 1  Part 2 

Vol.7-2  Part 1  Part 2

Vol.7-3  Part 1  Part 2


ปี 2 Vol.8

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

Sub Thai
filecondo
filecondo DOWNLOAD  VOL.8-1  VOL.8-2  VOL.8-3

MEGA  Vol.8-1  Part 1  Part 2   Part 3

Vol.8-2  Part 1  Part 2   Part 3

Vol.8-3  Part 1  Part 2   Part 3


ปี 2 Vol.9

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

Sub Thai

filecondo DOWNLOAD  VOL.9-1  VOL.9-2  VOL.9-3

Download ธรรดา

 VOL.9-1  Part 1  Part 2

VOL.9-2   Part 1  Part 2  Part 3

VOL.9-3  Part 1  Part 2  Part 3