Update Anime

17/11/60

15/11/60

13/11/60

12/11/60

11/11/60

09/11/60

08/11/60

07/11/60

06/11/60

04/11/60

02/11/60

01/11/60

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Chaos Dragon - Sekiryuu Seneki [Sub Thai]


Chaos Dragon - Sekiryuu Seneki [Sub Thai]

เรื่องย่อ...Red Dragon War เรื่องราวในโลกแฟนตาซีที่ประเทศมหาอำนาจแบ่งออกเป็นสองฝ่าย Donatia และ Kouran ซึ่งได้ก่อสงครามเย็นเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ และประเทศ Nil Kamui ที่ต้องเสียเอกราชของตนเอง 

Episode 1

วิธี Download เลือก Download บนมุมขวาของคลิป  รอนับถอยหลังคลิกเพื่อดาวน์โหลด

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Episode 5

Episode 6

Episode 7

Episode 8

Episode 9

Episode 10

Episode 11

Episode 12