Update Anime

28/06/60

27/06/60

25/06/60

24/06/60

22/06/60

21/06/60

19/06/60

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Kangoku Gakuen (Prison School) [Sub Thai]Kangoku Gakuen (Prison School) [Sub Thai]

คิโยชิ เป็น 1 ในกลุ่มนักเรียนชาย 5 คนแรกได้มาเรียนต่อโรงเรียน ฮาจิมัตสึ ที่เคยเป็นสตรีล้วน ในสัดส่วนนักเรียนหญิงต่อชาย 200:1 นั้นถึงทำให้พวกคิโยชิมีความสุข แต่กลุ่มสภานักเรียนที่ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ หาเรื่องกักขังและขับไล่พวกเขาจากโรงเรียน