วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Little Buster ลิตเติลบัสเตอส์! Vol.9 [Dvd rip]


ตอนที่ 1 ชื่อทีมคือ...Little Buster! ไงละ
ตอนที่ 2 ถ้าเธอมีความสุข ฉันเองก็มีความสุขเหมื่อนกัน
ตอนที่ 3 "พอดีชอบของน่ารักๆ ด้วย ฉันนะ"