Update Anime

เข้าไม่ได้ คลิกขวาเลือกเปิดลิงก์ในแท็ปใหม่
10/12/59

09/12/59

08/12/59

07/12/59

06/12/59
05/12/59

04/12/59

03/12/59

02/12/59
Shigatsu wa Kimi no Uso เพลงรักสองหัวใจ ตอนที่ 22 จบ [พากย์ไทย]

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Kamen Rider Wizard มาสค์ไรเดอร์ วิซาร์ด [พากย์ไทย]Kamen Rider Wizard มาสค์ไรเดอร์ วิซาร์ด [พากย์ไทย]

ตอนที่ 1 - 53 จบ

Animedanamic Fan Zone
Download ธรรมดา

ไม่มีกำหนด

=================================================

เสียงไทย

[อัดจาก workpoint]

มาสค์ไรเดอร์ วิซาร์ด (In Magic Land) เมื่อฮารุโตะ ทำการแปลงร่างเป็นวิซาร์ด เขาจะใช้วิซาร์ด ริงก์ ในการต่อสู้และเปลี่ยนสไตล์ (รูปแบบฟอร์ม) 
มาสค์ไรเดอร์ วิซาร์ด (In Magic Land) เป็นจอมเวทย์ที่มีพลังธาตุต่างๆตามลักษณะและสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป มาสค์ไรเดอร์ วิซาร์ด
(In Magic Land)