วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

VALVRAVE the Liberator Season 1-2 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ


VALVRAVE the Liberator Season 1 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ 1 Vol. 1

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.1-1  Part 1  Part 2

Vol.1-2  Part 1  Part 2


VALVRAVE the Liberator Season 1 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ 1 Vol. 2

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.1-1  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.1-2  Part 1  Part 2  Part 3VALVRAVE the Liberator Season 1 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ 1 Vol. 3

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

มีปัญหา  แนะนำโปรแกรมสำหรับรับชม Macgo Windows Blu-ray Vol.3-2  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4 VALVRAVE the Liberator Season 1 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ 1 Vol. 4

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

มีปัญหา  แนะนำโปรแกรมสำหรับรับชม Macgo Windows Blu-ray 


Vol.4-1  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4 

Vol.4-2  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4 


VALVRAVE the Liberator Season 1 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ 1 Vol. 5

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

ตอนที่ 9  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 10  Part 1  Part 2  


VALVRAVE the Liberator Season 1 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ 1 Vol. 6

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

ตอนที่ 11  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 12  Part 1  Part 2  Part 3


VALVRAVE the Liberator Season 2 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ 2 Vol. 1

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.1-1  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.1-2  Part 1  Part 2  Part 3


VALVRAVE the Liberator Season 2 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ 2 Vol. 2

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.2-1  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.2-2  Part 1  Part 2  Part 3VALVRAVE the Liberator Season 2 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ 2 Vol. 3

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทยVALVRAVE the Liberator Season 2 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ 2 Vol. 4

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทยVALVRAVE the Liberator Season 2 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ 2 Vol. 5

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทยVALVRAVE the Liberator Season 2 จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ 2 Vol. 6

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย