Update Anime

22/11/60

20/11/60

19/11/60

18/11/60

17/11/60

15/11/60

13/11/60

12/11/60

11/11/60

09/11/60

08/11/60

07/11/60

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า 1 - 2 [Dvd rip]+OvaInfinite Stratos 1 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า 1

ตอนที่ 1-13 จบ 


จบ

Infinite Stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า 2