Update Anime

27/05/60

26/05/60

25/05/60

24/05/60

23/05/60

22/05/60

21/05/60

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า 1 - 2 [Dvd rip]+OvaInfinite Stratos 1 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า 1

ตอนที่ 1-13 จบ 


จบ

Infinite Stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า 2