วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร [Dvd Rip]Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร 

ตอนที่ 1 - 95 จบ

ตอนที่ 1  Part 1  Part 2

ตอนที่ 2  Part 1  Part 2

ตอนที่ 3  Part 1  Part 2

ตอนที่ 4  Part 1  Part 2

ตอนที่ 5  Part 1  Part 2

ตอนที่ 6  Part 1  Part 2

ตอนที่ 7  Part 1  Part 2

ตอนที่ 8  Part 1  Part 2

ตอนที่ 9  Part 1  Part 2

ตอนที่ 10  Part 1  Part 2

ตอนที่ 11  Part 1  Part 2

ตอนที่ 12  Part 1  Part 2

ตอนที่ 13  Part 1  Part 2

ตอนที่ 14  Part 1  Part 2

ตอนที่ 15  Part 1  Part 2

ตอนที่ 16  Part 1  Part 2

ตอนที่ 17  Part 1  Part 2

ตอนที่ 18  Part 1  Part 2  (เสียงญี่ปุ่นอย่างเดียว)

ตอนที่ 19  Part 1  Part 2

ตอนที่ 20  Part 1  Part 2

ตอนที่ 21  Part 1  Part 2

ตอนที่ 22  Part 1  Part 2

ตอนที่ 23  Part 1  Part 2

ตอนที่ 24  Part 1  Part 2

ตอนที่ 25  Part 1  Part 2

ตอนที่ 26  Part 1  Part 2

ตอนที่ 27  Part 1  Part 2

ตอนที่ 28  Part 1  Part 2

ตอนที่ 29  Part 1  Part 2

ตอนที่ 30  Part 1  Part 2

ตอนที่ 31  Part 1  Part 2

ตอนที่ 32  Part 1  Part 2

ตอนที่ 33  Part 1  Part 2

ตอนที่ 34  Part 1  Part 2

ตอนที่ 35  Part 1  Part 2

ตอนที่ 36  Part 1  Part 2

ตอนที่ 37  Part 1  Part 2

ตอนที่ 38  Part 1  Part 2

ตอนที่ 39  Part 1  Part 2

ตอนที่ 40  Part 1  Part 2

ตอนที่ 41  Part 1  Part 2

ตอนที่ 42  Part 1  Part 2

ตอนที่ 43  Part 1  Part 2

ตอนที่ 44  Part 1  Part 2

ตอนที่ 45  Part 1  Part 2

ตอนที่ 46  Part 1  Part 2

ตอนที่ 47  Part 1  Part 2

ตอนที่ 48  Part 1  Part 2

ตอนที่ 49  Part 1  Part 2

ตอนที่ 50  Part 1  Part 2

ตอนที่ 51  Part 1  Part 2

ตอนที่ 52  Part 1  Part 2

ตอนที่ 53  Part 1  Part 2

ตอนที่ 54  Part 1  Part 2

ตอนที่ 55  Part 1  Part 2

ตอนที่ 56  Part 1  Part 2

ตอนที่ 57  Part 1  Part 2

ตอนที่ 58  Part 1  Part 2

ตอนที่ 59  Part 1  Part 2

ตอนที่ 60  Part 1  Part 2

ตอนที่ 61  Part 1  Part 2

ตอนที่ 62  Part 1  Part 2

ตอนที่ 63  Part 1  Part 2

ตอนที่ 64  Part 1  Part 2

ตอนที่ 65  Part 1  Part 2

ตอนที่ 66  Part 1  Part 2

ตอนที่ 67  Part 1  Part 2

ตอนที่ 68  Part 1  Part 2

ตอนที่ 69  Part 1  Part 2

ตอนที่ 70  Part 1  Part 2

ตอนที่ 71  Part 1  Part 2

ตอนที่ 72  Part 1  Part 2

ตอนที่ 73  Part 1  Part 2

ตอนที่ 74  Part 1  Part 2

ตอนที่ 75  Part 1  Part 2

ตอนที่ 76  Part 1  Part 2

ตอนที่ 77  Part 1  Part 2

ตอนที่ 78  Part 1  Part 2

ตอนที่ 79  Part 1  Part 2

ตอนที่ 80  Part 1  Part 2

ตอนที่ 81  Part 1  Part 2

ตอนที่ 82  Part 1  Part 2

ตอนที่ 83  Part 1  Part 2

ตอนที่ 84  Part 1  Part 2

ตอนที่ 85  Part 1  Part 2

ตอนที่ 86  Part 1  Part 2

ตอนที่ 87  Part 1  Part 2

ตอนที่ 88  Part 1  Part 2

ตอนที่ 89  Part 1  Part 2

ตอนที่ 90  Part 1  Part 2

ตอนที่ 91  Part 1  Part 2

ตอนที่ 92  Part 1  Part 2

ตอนที่ 93  Part 1  Part 2

ตอนที่ 94  Part 1  Part 2

ตอนที่ 95  Part 1  Part 2

จบ


ซามูไรพเนจร ภาคเพลงดาบปลิดวิญญาณ

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจรภาคกำเนิดเคนชิน[Dvd Rip  พากย์ไทย]

บทที่ 1 ชายผู้ใช้ดาบสังหาร

บทที่ 2 แมวพเนจร

บทที่ 3 ค่ำคืนในป่าบนภูเขา 
Part 1    Part 2    Part 3
บทที่ 4 รอยแผลเป็นรูปกากบาท 
Part 1    Part 2    Part 3    Part 4