วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Magic Kaito 1412 จอมโจรคิด บุรุษรัตติกาล 1412


Magic Kaito 1412  จอมโจรคิด บุรุษรัตติกาล 1412 Vol.1

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.1-1  Part 1  Part 2

Vol.1-2  Part 1  Part 2

Vol.1-3  Part 1  Part 2

Vol.1-4  Part 1  Part 2 


Magic Kaito 1412  จอมโจรคิด บุรุษรัตติกาล 1412 Vol.2

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.2-1  Part 1  Part 2

Vol.2-2  Part 1  Part 2

Vol.2-3  Part 1  Part 2

Vol.2-4  Part 1  Part 2 


Magic Kaito 1412  จอมโจรคิด บุรุษรัตติกาล 1412 Vol.3

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

ตอนที่ 9  Part 1  Part 2

ตอนที่ 10  Part 1  Part 2

ตอนที่ 11  Part 1  Part 2

ตอนที่ 12  Part 1  Part 2


Magic Kaito 1412  จอมโจรคิด บุรุษรัตติกาล 1412 Vol.4

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

ตอนที่ 13  Part 1  Part 2

ตอนที่ 14  Part 1  Part 2

ตอนที่ 15  Part 1  Part 2

ตอนที่ 16  Part 1  Part 2


Magic Kaito 1412  จอมโจรคิด บุรุษรัตติกาล 1412 Vol.5

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

(ดูไม่ได้ ลง k-lite codec pack ด้วย หาจาก Google)

ตอนที่ 17  Part 1  Part 2

ตอนที่ 18  Part 1  Part 2

ตอนที่ 19  Part 1  Part 2

ตอนที่ 20  Part 1  Part 2


Magic Kaito 1412  จอมโจรคิด บุรุษรัตติกาล 1412 Vol.6

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

ตอนที่ 21  Part 1  Part 2

ตอนที่ 22  Part 1  Part 2

ตอนที่ 23  Part 1  Part 2

ตอนที่ 24  Part 1  Part 2