Update Anime

19/08/60

17/08/60

15/08/60

13/08/60


11/08/60

10/08/60

09/08/60

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Lance N’ Masques [Sub Thai]


กล่าวถึง ฮานะฟุซะ โยทาโร่ ชายหนุ่มจากกองกำลังอัศวินที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมาจากกลุ่มที่เรียกว่า Knight of the World เขาต่อสู้ภายใต้หน้ากากที่ปิดบังตัวตนของเขา ในฐานะอัศวินผู้ใช้หอกปริศนาที่มีทักษะการต่อสู้ที่ดีเยี่ยม
Episode 12  สำรอง  Episode 12