Update Anime

28/04/60

27/04/60

26/04/60

25/04/60

24/04/60

23/04/60

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Comet Lucifer [Sub Thai]

ในดาวเคราะห์ Gift ที่มีคริสตัลล้ำค้า Giftjium ฝังใต้ดิน Sougo หนุ่มจากเมืองใกล้เหมืองนั้นได้บังเอิญหลงเข้าไปด้านในของเหมือง จนพบผู้หญิงปริศนาผมสีน้ำเงิน การผจญภัยของทั้งสองจึงเริ่มต้น
ขึ้น