Update Anime

27/02/60

26/02/60

25/02/60

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Comet Lucifer [Sub Thai]

ในดาวเคราะห์ Gift ที่มีคริสตัลล้ำค้า Giftjium ฝังใต้ดิน Sougo หนุ่มจากเมืองใกล้เหมืองนั้นได้บังเอิญหลงเข้าไปด้านในของเหมือง จนพบผู้หญิงปริศนาผมสีน้ำเงิน การผจญภัยของทั้งสองจึงเริ่มต้น
ขึ้น