วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

Get Backers เก็ตแบ็กเกอร์ (อย่างนี้ต้องเอาคืน) [พากย์ไทย]


Get Backers เก็ตแบ็กเกอร์ (อย่างนี้ต้องเอาคืน)

HD   [พากย์ไทย]

ตอนที่ 1 - 49 จบ

ตอนที่ 1  Part 1  Part 2

ตอนที่ 2  Part 1  Part 2

ตอนที่ 3  Part 1  Part 2

ตอนที่ 4  Part 1  Part 2

ตอนที่ 5  Part 1  Part 2

ตอนที่ 6  Part 1  Part 2

ตอนที่ 7  Part 1  Part 2

ตอนที่ 8  Part 1  Part 2

ตอนที่ 9  Part 1  Part 2

ตอนที่ 10  Part 1  Part 2

ตอนที่ 11  Part 1  Part 2

ตอนที่ 12  Part 1  Part 2

ตอนที่ 13  Part 1  Part 2

ตอนที่ 14  Part 1  Part 2

ตอนที่ 15  Part 1  Part 2

ตอนที่ 16  Part 1  Part 2

ตอนที่ 17  Part 1  Part 2

ตอนที่ 18  Part 1  Part 2

ตอนที่ 19  Part 1  Part 2

ตอนที่ 20  Part 1  Part 2
ตอนที่ 36  Part 1  Part 2

ตอนที่ 37  Part 1  Part 2

ตอนที่ 38  Part 1  Part 2

ตอนที่ 39  Part 1  Part 2

ตอนที่ 40  Part 1  Part 2

ตอนที่ 41  Part 1  Part 2

ตอนที่ 42  Part 1  Part 2

ตอนที่ 43  Part 1  Part 2

ตอนที่ 44  Part 1  Part 2

ตอนที่ 45  Part 1  Part 2

ตอนที่ 46  Part 1  Part 2

ตอนที่ 47  Part 1  Part 2

ตอนที่ 48  Part 1  Part 2

ตอนที่ 49  Part 1  Part 2