Update Anime

27/04/60

26/04/60

25/04/60

24/04/60

23/04/60

22/04/60

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

Schwarzesmarken [Sub Thai]ซีรี่ย์  Muv luv alternative

เรื่องราวในกองกำลังเยอรมันตะวันออกที่ 666 ที่เรียกว่า Schwarzesmarken (หน้ากากดำ) กองพันพิเศษที่มีหน้าที่ในการเล่นงานพวก BETA ด้วยวิธีการที่ต่างออกจากหน่วยอื่น โดยเล็งพวก Lux และ Magnus Lux ซึ่งเป็นเอเลี่ยนที่ชำนาญการโจมตีระยะไกล เป็นเป้าหมายหลักก่อนเสมอ