วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Shugo Chara! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์ [Dvd rip]


Shugo Chara! (My Guardian Characters) คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.1  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.2  Part 1  Part 2  Part 3Vol.5  Part 1  Part 2  Part 3


Vol.7  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.8  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.9  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4


Vol.11  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

Vol.12  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5


Vol.14  Part 1  Part 2  Part 3  Part4


Vol.16  Part 1  Part 2  Part 3  Part4


Shugo Chara!! Doki คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ภาค 2

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.1  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

Vol.2  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4


Vol.4  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5

Vol.5  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

Vol.6  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

Vol.7  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

Vol.8  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

Vol.9  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.10  Part 1  Part 2  Part 3 

Vol.11  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.12  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.13  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.14  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.15  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.16  Part 1  Part 2  Part 3


Shugo Chara!! Doki Doki ภาค 3 คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์ [Dvd rip]

เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทยEpisode 13  Episode 14  Episode 15  Episode 16  Episode 17  Episode 18

Episode 25

EndShugo Chara Puchi Puchi


เสียงไทย/ญี่ปุ่น

ซับไทย

Vol.1  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.2  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.3  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.4  Part 1  Part 2  Part 3