Update Anime

เข้าไม่ได้ คลิกขวาเลือกเปิดลิงก์ในแท็ปใหม่
05/12/59

04/12/59

03/12/59

02/12/59
Shigatsu wa Kimi no Uso เพลงรักสองหัวใจ ตอนที่ 22 จบ [พากย์ไทย]

01/12/59

30/11/59

29/11/59

28/11/59

27/11/59

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

The Legend of the Legendary Heroes [พากย์ไทย]
HD เสียงไทย By ทรูวิชั่น

ตอนที่ 1  Part 1  Part 2

ตอนที่ 2  Part 1  Part 2

ตอนที่ 3  Part 1  Part 2

ตอนที่ 4  Part 1  Part 2

ตอนที่ 5  Part 1  Part 2

ตอนที่ 6  Part 1  Part 2

ตอนที่ 7  Part 1  Part 2

ตอนที่ 8  Part 1  Part 2

ตอนที่ 9  Part 1  Part 2

ตอนที่ 10  Part 1  Part 2

ตอนที่ 11  Part 1  Part 2

ตอนที่ 12  Part 1  Part 2 ไม่มีเสียงไทย

ตอนที่ 13  Part 1  Part 2

ตอนที่ 14  Part 1  Part 2

ตอนที่ 15  Part 1  Part 2

ตอนที่ 16  Part 1  Part 2

ตอนที่ 17  Part 1  Part 2

ตอนที่ 18  Part 1  Part 2

ตอนที่ 19  Part 1  Part 2

ตอนที่ 20  Part 1  Part 2

ตอนที่ 21  Part 1  Part 2

ตอนที่ 22  Part 1  Part 2

ตอนที่ 23  Part 1  Part 2

ตอนที่ 24  Part 1  Part 2

ตอนพิเศษ  Part 1  Part 2