Update Anime

24/03/60

22/03/60

21/03/60

20/03/60

19/03/60

18/03/60

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Qualidea Code [Sub Thai]


เรื่องย่อ
เรื่องราวของกลุ่มเด็กในโลกอนาคตที่ตื่นจากการ Cold Sleep มาหลายทศวรรษพร้อมพลังพิเศษ เพื่อปกป้องดินแดนจากศัตรูปริศนาที่ปรากฏจากเกทที่ท่าเรือโตเกียว

Episode 1  Episode 2  สำรอง  Episode 2  Episode 3  สำรอง  Episode 3

Episode 4  Episode 5  Episode 6  สำรอง  Episode 6

Episode 7  สำรอง  Episode 7  Episode 8  Episode 9  สำรอง  Episode 9 

Episode 10  Episode 11  Episode 12  End