Update Anime

เข้าไม่ได้ คลิกขวาเลือกเปิดลิงก์ในแท็ปใหม่

20/10/59

19/10/59

18/10/59

17/10/59

16/10/59

15/10/59

14/10/59

13/10/59

12/10/59

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Granzort - กรานโซท ผู้พิชิต [พากย์ไทย]ปี 1  ตอนที่ 1 - 20 จบ

เสียงไทย
MEGA  ตอนที่ 1  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 2  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 3  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 4  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 5  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

 ตอนที่ 6  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 7  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 8  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 9  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 10  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

   ตอนที่ 11  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 12  Part 1  Part 2  Part 3 

ตอนที่ 13  Part 1  Part 2  Part 3 

ตอนที่ 14  Part 1  Part 2  Part 3 

 ตอนที่ 15  Part 1  Part 2  Part 3

 ตอนที่ 16  Part 1  Part 2  Part 3

ตอนที่ 17  Part 1  Part 2  Part 3 

ตอนที่ 18  Part 1  Part 2  Part 3 

ตอนที่ 19  Part 1  Part 2  Part 3 

ตอนที่ 20  Part 1  Part 2  Part 3   

(ห้ามทวงมีทวงจะเลื่อนเวลา  เอารูปไปประจานหน้าเพจ)