วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Granzort - กรานโซท ผู้พิชิต [พากย์ไทย]ปี 1  ตอนที่ 1 - 20 จบ

เสียงไทย
MEGA  ตอนที่ 1  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 2  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 3  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 4  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 5  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

 ตอนที่ 6  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 7  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 8  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 9  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 10  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

   ตอนที่ 11  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 12  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 13  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 14  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

 ตอนที่ 15  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

 ตอนที่ 16  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 17  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5

ตอนที่ 18  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 19  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4

ตอนที่ 20  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4